English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Geranium tuberosum L. ssp. Thasium Stoj. et Kitan. — екземпляр SOXXXXXX0088


Geranium tuberosum L. ssp. Thasium Stoj. et Kitan. [холотип SOXXXXXX0088] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0088 [Geranium tuberosum L. ssp. Thasium Stoj. et Kitan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Ins. Thasos, in jugo marmoreo sub cacum. Kamenos-Vrachos. Planta juvenila lecta 14. 4. 1942. Culta in horto regale in Sofia lecta
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 354]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Geranium tuberosum L. ssp. Thasium Stoj. et Kitan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Geraniaceae
род Geranium
вид Geranium tuberosum