English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Centaurea davidovii Ur. — екземпляр SOXXXXXX0051


Centaurea davidovii Ur. [тип SOXXXXXX0051] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0051 [Centaurea davidovii Ur.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: In praliset graminosis Murgash Planina
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 341]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Centaurea davidovii Ur.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Asteraceae
род Centaurea
вид Centaurea davidovii