English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Capparis cynophallophora L. ssp. Brevipedunculata Kitan. (ssp. nov.) — екземпляр SOXXXXXX0050


Capparis cynophallophora L. ssp. Brevipedunculata Kitan. (ssp. nov.) [тип SOXXXXXX0050] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0050 [Capparis cynophallophora L. ssp. Brevipedunculata Kitan. (ssp. nov.)] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Prov. Oriente: in Lapidosis inter frutices prope Punta de Maisi
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 32 431]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Capparis cynophallophora L. ssp. Brevipedunculata Kitan. (ssp. nov.)

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Capparidaceae
род Capparis
вид Capparis cynophallophora