English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arenaria cretica Spr. var. stygia (B.H.) Boiss. — екземпляр SOXXXXXX0038


Arenaria cretica Spr. var. stygia (B.H.) Boiss. [тип SOXXXXXX0038] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0038 [Arenaria cretica Spr. var. stygia (B.H.) Boiss.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: In m. Olympo Thessaliae, In fissuri rupium et graminosis saxasis prope refugium, cca 2000-2200m
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 19 809]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arenaria cretica Spr. var. stygia (B.H.) Boiss.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Caryophyllaceae
род Arenaria
вид Arenaria cretica