English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anthemis ruthenica M.B. var. intermedia Stoj. et Stef. — екземпляр SOXXXXXX0026


Anthemis ruthenica M.B. var. intermedia Stoj. et Stef. [изотип SOXXXXXX0026] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0026 [Anthemis ruthenica M.B. var. intermedia Stoj. et Stef.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: In graminos ins. Thassos prope pagum Limena
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 330]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anthemis ruthenica M.B. var. intermedia Stoj. et Stef.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Asteraceae
род Anthemis
вид Anthemis ruthenica