English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium nigrum L. — екземпляр SOXXXXXX0019


Allium nigrum L. [холотип SOXXXXXX0019] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0019 [Allium nigrum L.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Остров Тасос- скални пукнатини по билото източно от вр. Ипсарион
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 11 797]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium nigrum L.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Liliopsida
разред
семейство Liliaceae
род Allium
вид Allium nigrum