English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 — екземпляр NMNHSINV0412

Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 [холотип NMNHSINV0412] (2) (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)
Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 [холотип NMNHSINV0412] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0412 [Eupolybothrus andreevi Matic, 1964] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Eupolybothrus andreevi sp.n. | 1 female, Bulgaria, v. Cerovo, cave Vodnata peshtera | Holotype
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: Lit-1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Eupolybothrus andreevi Matic, 1964

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Chilopoda
разред Lithobiomorpha
семейство Lithobiidae
род Eupolybothrus
вид Eupolybothrus andreevi