English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Catoptria gozmanyi casperella Ganev, 1983 — екземпляр NMNHSINV0328


Catoptria gozmanyi casperella Ganev, 1983 [паратип NMNHSINV0328] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0328 [Catoptria gozmanyi casperella Ganev, 1983] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Ali-Botusch Geb. 26.VII.930 Kr. Tuleschkow Catoptria gozmanyi casperella Paratypus Prep. 52
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: Lep_Cram_07]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Catoptria gozmanyi casperella Ganev, 1983

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Crambidae
род Catoptria
вид Catoptria gozmanyi