English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Netolitzkya jeanneli jeanneli Buresch, 1924 — екземпляр NMNHSINV0102


Netolitzkya jeanneli jeanneli Buresch, 1924 [синтип NMNHSINV0102] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0102 [Netolitzkya jeanneli jeanneli Buresch, 1924] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтип
етикетировка: "Suchata peštera Drenovsky monast." / "Trnovo (Bulg.) Buresch V.24"
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-COL-LEI-27]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Netolitzkya jeanneli jeanneli Buresch, 1924

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Coleoptera
семейство Leiodidae
род Netolitzkya
вид Netolitzkya jeanneli