English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009 — екземпляр IBERZCXX0497


Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009 [паратип IBERZCXX0497] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0497 [Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: KENYA 25-26.10.2005/Tana river: m 30 s.l.m./02°16'54'' S - 40°10'35''E/G. Curletti, V. Sakalian lgt.//PARATYPUS/ Agrilus (Paralophotus)/ pavlinae/ det. G. Curletti & V./Sakalian, 2008
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2012-01-13-14-16]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agrilus pavlinae Curletti & Sakalian, 2009

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Coleoptera
семейство Buprestidae
род Agrilus
вид Agrilus pavlinae