English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009 — екземпляр IBERZCXX0495


Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009 [холотип IBERZCXX0495] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0495 [Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: NE Kenya 20-23.04.2006/Lower Tana River/Hewani Village/leg. V. Sakalian/sticky traps//Agrilus (Paralophotus)/s n 4/G. Curletti det. 2007//HOLOTYPUS/ Agrilus (Paralophotus)/ jiloi/ det. G. Curletti & V./Sakalian, 2008
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2012-01-13-14-14]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agrilus jiloi Curletti & Sakalian, 2009

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Coleoptera
семейство Buprestidae
род Agrilus
вид Agrilus jiloi