English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 — екземпляр IBERZCXX0493


Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009 [паратип IBERZCXX0493] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0493 [Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: NE KENYA 25-28.X.2005/Lower Tana river, 10m/(02°13'S - 40°10'E), leg./G. Curletti & V. Sakalian//STICKY TRAP//PARATYPUS/ Agrilus (Paralophotus)/ gordoni/ det. G. Curletti & V./Sakalian, 2008
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2012-01-13-14-11b]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agrilus gordoni Curletti & Sakalian, 2009

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Coleoptera
семейство Buprestidae
род Agrilus
вид Agrilus gordoni