English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Aethus balcanicus Josifov, 1986 — екземпляр IBERZCXX0133


Aethus balcanicus Josifov, 1986 [паратип IBERZCXX0133] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0133 [Aethus balcanicus Josifov, 1986] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Bulg.Alepu,10 km/südl Sozopol/8.9.83 Josifov//PARATYPUS/Aethus balca-/nicus Josifov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-25-13-37]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Aethus balcanicus Josifov, 1986

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Cydnidae
род Aethus
вид Aethus balcanicus