English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Psallus betulei montanus Josifov, 1973 — екземпляр IBERZCXX0097


Psallus betulei montanus Josifov, 1973 [холотип IBERZCXX0097] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0097 [Psallus betulei montanus Josifov, 1973] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: ♂//Bulg.Vitoscha/1400 m.23.5.68/M.Josifov//HOLOTYPUS/Psallus(Apocremnus)/betulei montanus Josifov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-23-13-48a]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Psallus betulei montanus Josifov, 1973

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Miridae
род Psallus
вид Psallus betulei