English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Dimorphocoris remanei Wagner, 1965 — екземпляр IBERZCXX0049


Dimorphocoris remanei Wagner, 1965 [паратип IBERZCXX0049] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0049 [Dimorphocoris remanei Wagner, 1965] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Sierra Nevada/Veletastr 2300m/18.6.63 Rem//PARATYPOID/Dimorphocoris/remanei n.sp./E.Wagner
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-22-08-35]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Dimorphocoris remanei Wagner, 1965

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Miridae
род Dimorphocoris
вид Dimorphocoris remanei