English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 — екземпляр IBERZCXX0019


Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003 [паратип IBERZCXX0019] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0019 [Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Bulgaria: Rhodope Mts., Bessapari/hills, 2 km W of Novo selo Village,/250 m, 19.III.2002, reared/(21.V.2002) from seed capsules of /Asphodelinae lutea Reich. (Liliaceae)//with Eurytoma asphodeli Hedquist/(Eurytomidae), leg. P. Boyadzhiev//Puklina/asphodelinae/Boyajzhiev//Paratype
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-17-15-48]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Puklina asphodelinae Boyajzhiev, 2003

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hymenoptera
семейство Eulophidae
род Puklina
вид Puklina asphodelinae