English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 — екземпляр IBERZCXX0015


Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985 [паратип IBERZCXX0015] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0015 [Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Synergus carinatus sp. n/emerg. from of A.mitratus/(Mayr.) ǒ VIII-IX.1974//colect. "Karandila"/Sliven 12.V.1974/leg.det.Vassileva/TIPUS
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-17-13-09]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Synergus carinatus Vassileva-Samanlieva, 1985

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hymenoptera
семейство Cynipidae
род Synergus
вид Synergus carinatus