English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984 — екземпляр IBERZCXX0008


Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984 [паратип IBERZCXX0008] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0008 [Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Synergus/punctatus sp. n./emerg from A.mul-/tiplicatus ♀ ♂/21.3.1969/Vitosha,Vladaja-/Zl.mostove,27.6.68/leg.det.L.Vassileva
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-17-08-10]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hymenoptera
семейство Cynipidae
род Synergus
вид Synergus punctatus