English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Nikolay Boev [publications, chronological order]

Боев, Н., 1941. Закрила на ловните и диви животни в СССР. — Природа, 6: 80—82. [PDF]

Боев, Н., 1942. Прокълнати птици. — Природа, 2: 21—23. [PDF]

Боев, Н., 1944. Прелет на птиците (ч. 1). — Природа, 9—10: 121—123. [PDF]

Боев, Н., 1944. Прелет на птиците (ч. 2). — Природа, 9—10: 133—135. [PDF]

Боев, Н., 1945. Врабчета. — Природа, 5: 68—70. [PDF]

Боев, Н., 1945. Една зоологическа рядкост в СССР. — Природа, 5: 71. [PDF]

Боев, Н., 1945. Лов с обучени хищни птици. — Природа, 7: 95—100. [PDF]

Боев, Н., 1945. Лястовици. — Природа, 3—4: 37—39. [PDF]

Боев, Н., 1945. По стъпките на Мичурин. — в. 'Народен другар', Айтос, год. XIII, бр. 434/ 20.09.1945: 2. [PDF]

Боев, Н., 1945. Живот в снеговете. — в. 'Ехо', 03.194[5]: 3. [PDF]

Боев, Н., 1946. Да подпомогнем пойните птички през зимата. — Бодра смяна, 3: 18—19 (+5 рис.).

Боев, Н., 1947. Птичи домове. — Бодра смяна, 7: 20—21 (+8 рис.).

Боев, Н., 1947. Стъпки по снега. — Бодра смяна, 4: 20—21 (+15 рис.). [PDF]

Аноним. [Боев, Н.], 1948. Питайте — и професор Всезнайко ще ви отговори. — в. 'Септемврийче', бр. 22 (177). [PDF]

Боев, Н., 1948. Кой как зимува. (ч. 1). — в. 'Септемврийче', бр. 6 (161). [PDF]

Боев, Н., 1948. Кой как зимува. (ч. 2). — в. 'Септемврийче', бр. 7/(162)/28.10.1948. [PDF]

Боев, Н., 1948. На лов с бележник и молив. — в. 'Септемврийче', 25 (180)/01.05.1948. [PDF]

Боев, Н., 1948. Над планини и морета. — Лъчи, Х: 3—5 (+8 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1948. Птичи трапезарии. (ч. 1). — в. 'Септемврийче', бр. 16—17/22.01.1948. [PDF]

Боев, Н., 1948. Птичи трапезарии. (ч. 2). — в. 'Септемврийче', бр. 19/22.01.1948. [PDF]

Боев, Н., 1948. Стъпки по снега. — в. 'Септемврийче', бр. 15/23.12.1948. [PDF]

Боев, Н., 1948. Полезни насекоми. — Природа и знание, 2—3: 15—19. [PDF]

Георгиев, Г., Ангелов, А., Боев, Н., 1948. Природата около нашия лагер. — Народна просвета, С., 1—80. [PDF]

Боев, Н., 1949. Да построим къщички за пойните птици. — в. 'Септемврийче', бр. 32 (187)/ 21.04.1949: 7. [PDF]

Боев, Н., 1949. Копринарка (свилена имелка, европейски кардинал). — Лов и рибарство, 5: 12. [PDF]

Боев, Н., 1949. Пъдпъдък. — Лов и рибарство, 7: 8—9 (+рис.). [PDF]

Боев, Н., 1949. Пренасят ли птиците болести? — Природа и знание, 6: 13—15. [PDF]

Боев, Н., 1949. Врабчето като проблем за изучаване. — Природа и знание, 7: 14—16. [PDF]

Боев, Н., 1950. Гургулици. — Лов и рибарство, 7: 4. [PDF]

Боев, Н., 1950. Дропли. — Лов и рибарство. 1—2: 6—7; 11. [PDF]

Патев, П., 1950. Птиците в България. — Фауна на България, БАН, С., 1—364 (щрих. рис.).

Боев, Н., 1951. В закрила на някои наши бозайници и птици. — Лов и рибарство, 6—7: 14—15. [PDF]

Боев, Н., 1951. Гнездещи у нас диви патици и гъски. — Лов и рибарство, 2—3: 7—8. [PDF]

Боев, Н., 1951. Гривек. — Лов и рибарство, 8—9: 12. [PDF]

Боев, Н., 1951. Да опръстеняваме птиците. — Лов и рибарство, 11—12: 4—5. [PDF]

Боев, Н., 1951. Дяволиците — подводници от третичната ера. — Природа и знание, 7: 17—21. [PDF]

Боев, Н., 1951. Зоологическата градина при БАН. — Лов и рибарство, 5: 4—6. [PDF]

Боев, Н., 1951. Народни имена на хищни птици. — Лов и рибарство, 4: 3. [PDF]

Боев, Н., 1951. Нов вид птица за нашата фауна, средна дяволица (Phalacrocorax aristotelis Desmaresti Payr.). — Изв. на ЗИМ-БАН, 1: 329—334. [PDF]

Боев, Н., 1951. Приложение. — В: Шалаев, В. Ф., Риков, Н. А. Зоология, за 6 и 7 клас на общообразователните училища. С., Народна просвета, 245—253.

Боев, Н., 1951. Совите — нощни полезни птици. — Природа и знание, 9—10: 25—28. [PDF]

Боев, Н., 1951. Разселване и произход на най-обикновената домашна птица. — Природа и знание, 4—5: 43—45. [PDF]

Буреш, И., Боев, Н., 1951. Един непознат у нас бозайник. — Лов и рибарство, 1: 4—5. [PDF]

Боев, Н., 1952. Вредни ли са чайките? — Лов и рибарство, 2—3: 15 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1952. Значение на полезните птици (Материали за провеждане деня на птиците). — Природа и знание, 9—10: 23—26. [PDF]

Боев, Н., 1952. Ловците и риболовците — труженици на науката. — Лов и риболов, 11—12: 5—7. [PDF]

Боев, Н., 1952. Мишкар. — С., Народна просвета, 1—24. [PDF]

Боев, Н., 1952. Опитите на Паул Камерер — биолог-материалист. — Природа и знание, 1951/1952, бр. 6: 15—18 (+4 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1952. Птичи домове. Как да се изработят и поставят на място птичите домове. — Пионерски дворец 'Вълко Червенков', Листовка No. 1 по повод 30 март — 'Ден на птиците във всички начални, основни и средни училища в Столицата', София , 1—8. [PDF]

Боев, Н., 1953. Дивите гъски у нас. — Лов и рибарство, 1—2: 6 (+12 рис.). [PDF]


— 665 publications
Page 1 of 14 Next Last