Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни (1) Cyphastrea annularis Към следващата гледна точка Achatina zebra