Зала 14 — Насекоми (1) Еленов рогач (Lucanus cervus) Към следващата гледна точка Аполон Към следващата гледна точка Черни белянки Към следващата гледна точка Anthocharis gruneri Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка