Зала 5 — Птици (1) Императорски пингвин (Aptenodytes forsteri) Към следващата гледна точка Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) Към следващата гледна точка Бяла лопатарка (Platalea leucorodia) Към следващата гледна точка Северен горски ибис (Geronticus eremita) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка